Clever Decision

Plánování s Targetty

Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce a týká se většiny aspektů organizace. Ze světových průzkumů vyplývá, že téměř všechny podniky sestavují alespoň krátkodobý finanční plán. Mezi nejpoužívanější plánovací nástroj patří prostředí MS Excel.

Targetty představují cloudové nástroje pro finanční a obchodní plánování. Umožňují tedy online plánování v Cloudu, konsolidaci dílčích plánů do finančního plánu společnosti a také reportovat odchylky od skutečných plánů. Targetty podporují práci v týmu, delegování odpovědnosti za doručení cílů a měření úspěšnosti manažerů. Targetty je možné propojit se základními informačními systémy.

Aplikace  Targetty je nastavená a připravená k okamžitému použití. Můžete tedy začít plánovat hned a postupně zlepšovat Váš plánovací proces s využitím možností, které Targetty nabízí.

Více informací a zkušební verzi zdarma naleznete zde.

Targetty

MS Gold Certified Partner
Awards