Clever Decision

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) zahrnuje analytické koncepty, procesy a nástroje na to, aby přeměnila podnikové a trhové informace na konkrétní vědomosti („inteligenci“) pro strategická rozhodnutí. S těmito vědomostmi mohou podniky úspěšně optimalizovat svoje procesy, vztahy k zákazníkům a dodavatelům a v podstatě řídit celou organizaci. Tímto se dosáhne snížení nákladů, minimalizují se rizika a zvýší se výkonnost daného podniku.

 

Nástroje

Nástroje, používané v rámci aplikace Business Intelligence, se týkají oblasti analytických informačních systémů. Datovou základnu pro analýzy tvoří datové sklady (Data Warehouse) nebo jejich části, t.j. datové trhy (Data Mart). Mezi metody a nástroje analýzy patří mimo jiné OLAP, reporting, data mining, text mining, web mining, forecasting nebo case-based reasoning. Většina metod spočívá na klasické statistice.

MS Gold Certified Partner
Awards