Clever Decision

 

Celá studie pdf

Zákazník:
Nike European Operations Netherlands B.V.

Odvětví:
Retail

Popis projektu:
Operative collaborative data exchange analytical and reporting information system.
Vývoj business intelligence systému na zakázku.

NIKE European Operations Netherlands využívá v ČR k řízení obchodu nový analytický systém

Nový Business Intelligence a Datawarehousing systém ARIS (Analytic and Reporting Information System) postavený na základech Microsoft SQL Serveru poskytuje společnosti NIKE komplexní bázi informací z oblasti retailu produktů NIKE propojením na data prodejců.

ARIS pokrývá oblasti reportingu, scorecardingu, ad hoc analýz i budgetingu a ve společnosti nahradil technologie MySQL a PHP, které už potřebám firmy nestačily.

Obchodní přínosy

Systém, který byl výstupem projektu, zaměstnancům Nike umožňuje:

  • adekvátně operativně a strategicky reagovat na situaci na trhu
  • optimalizovat a lépe koordinovat spolupráci s retailery
  • sjednotit a zjednodušit procesy reportingu a ad hoc analýz
  • umožnit výměnu informací s NIKE EMEA centrálou a retailery
  • umožnit kalendarizaci zdrojových dat (rozdělit týdenní součty na jednotlivé dny podle příslušných vah)
  • umožnit různé přístupy k informacím (intranet / Microsoft Excel / e-mail)
  • automatizovat sběr a čištění vstupních dat
  • provozovat strategickou a bezpečnou technologickou platformu umožňující rozšíření pro zapojení dalších teritoriálních centrál společnosti NIKE v regionu CEMEA
MS Gold Certified Partner
Awards